Tilžas bibliotēka

2021

Dzejas dienu pasākumā Tilžas vidusskolas 6. klases skolēni (24.09.2021.).

Dzejas dienu pasākumā Tilžas vidusskolas 5. klases skolēni (23.09.2021.).

Dzejas dienu pasākumā Tilžas vidusskolas 3. un 4. klases nodarbības. (16.09.2021)

  

 

25. augustā "Bērnu žūrijas" eksperti devās iepazīt Balvu novadu! (2021)

   

Video nodarbība pirmsskolas iestādē! 02.03.2021.

Pirmsskolas iestādes grupiņas

Bibliotēkā skatāma izstāde ar Ivetas Bombānes pašdarinātām rotaļlietām. 2021.

Brīnišķīga Ievas Samauskas dzejoļu grāmata bērniem! 19.03.2021.

Nodarbība "Dzīvnieki pasaku pasaulē", 13.07.2021.