Tilžas bibliotēka

2021

Video nodarbība pirmsskolas iestādē! 02.03.2021.

Pirmsskolas iestādes grupiņas

Bibliotēkā skatāma izstāde ar Ivetas Bombānes pašdarinātām rotaļlietām. 2021.

Brīnišķīga Ievas Samauskas dzejoļu grāmata bērniem! 19.03.2021.

Nodarbība "Dzīvnieki pasaku pasaulē", 13.07.2021.