Tilžas bibliotēka

Tilžas baptistu lūgšanu nams

                                                                    

Pirmie baptisti Tilžas pusē parādījās 20.gadsimta sākumā. 1929.gadā baptistu draudzes sludinātājs Osvalds Blūmītis nodibināja bāreņu patversmi un  skolu. Šim nolūkam viņš uzceļ māju (bijušās Tilžas slimnīcas saimniecības ēka) netālu no baptistu baznīcas skaistā, klusā meža ielokā. Te sāk mācīties vairāki apkārtnes bērni un no visas Latvijas, bet pamatā mācās bāreņi neatkarīgi no viņu ticības un tautības. O.Blūmīša skolu slēdza 1939.gadā.
Uz pirmo dievkalpojumu atjaunotajā baptistu lūgšanu namā Pārupes ielā (bijušajā mežniecības ēkā) ļaudis tika aicināti 1997.gada 19.janvārī. Gan draudzes, gan draudzes īpašuma atjaunošanā daudz darījis draudzes vadītājs Raivis Baltris. Oficiāli Tilžas draudze tiek atjaunota 1999.gada 28.februārī.
Kopš draudzes atjaunošanas ik vasaru tiek rīkotas bērnu un jauniešu kristīgās nometnes. Nometņu rīkošanā liela nozīme ir atbalstam no māsu draudzes Amerikā gan finansiāli, gan ar cilvēku resursiem.
Draudzei izveidojusies laba sadarbība ar Tilžas internātpamatskolu. Bērniem notiek svētdienskola un jauniešu aktivitātes.
Šajos gados Tilžas baptistu draudzē kā sludinātāji vēl kalpojuši Aigars Jēcis un Kaspars Donis.
Pašlaik draudzes darbība ir apturēta uz nenoteiktu laiku.
 

 /materiāls no bibliotēkas novadpētniecības mapēm/