Tilžas bibliotēka

Par un ap lasīšanu!

24. martā bibliotēkā uz nodarbību ieradās Tilžas pamatskolas 5. klase. Skolēni izlasīja savu mīļāko grāmatu fragmentus! Spēlējām dažādas spēles, pārbaudījām roku veiklību un stiprinājām komunikācijas spējas!