Tilžas bibliotēka

Tilžas Kristus Debesbraukšanas pareizticīgo baznīca

      

Tilžas pareizticīgo baznīca celta pēc 1895.gada projekta. Sākumā tā bijusi baznīcas skolas ēka, bet tā kā šajā apvidū bijis daudz pareizticīgo, tad ar Tēva Pjotra Lapina iniciatīvu par Sinodes līdzekļiem tika piebūvēta baznīca. Tā bija 10 m gara, 8 m plata un 3 m augsta. Baznīca iesvētīta 1896.gada 8.decembrī. Pirmais skolotājs un mācītājs, kas nodibināja arī kori bija Aleksandrs Vickups ( aptuveni 1860.-1870.gadā). Par mācītājiem draudzē kalpojis gan P.Lapins, gan Balvu baznīcas mācītājs - Tēvs Andrejs Mazurs. Par atsevišķu Kokorevas, vēlāk Tilžas draudzi tā kļuva tikai 1910.gadā. Iepriekš tā skaitījās kopā ar  Balvu draudzi. Šobrīd draudzes priesteris ir tēvs Aleksandrs.