Tilžas bibliotēka

Bibliotēku nedēļas pasākumi

No 22.04. - 28.04. Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šī gada tēma "Bibliotēkas un lasīšana".

22. aprīlī uz nodarbību bibliotēkā ieradās Tilžas pamatskolas 3. klases skolēni. Bērni uzzināja par pienākumiem, kas jādara bibliotekārei, apskatīja izliktās izstādes un katrs izveidoja savu ziedu groziņu!