Tilžas bibliotēka

2018

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

Tilžas bibliotēka pagasta svētkos!

Ciemos pie grāmatām!

Bērnu žūrijas eksperti brauc uz Ludzu!

Iepazīstam Ulda Ausekļa dzeju!

Bibliotēku nedēļa 2018

Drošs internets 2018 Tilžas vidusskolā

Bibliotēkas sporta spēļu olimpiāde! 06.02.2018.