Tilžas bibliotēka

Pasākumi

Aprīlis

                            Lieldienas rītiņā,
                            Agri gāju šūpoties,
                            Lai redzētu koku galos
                            Zelta sauli mirgojam.

Izstāde izlikta literatūra par svētku ticējumiem, olu krāsošanas noslēpumiem un bērnu zīmējumi par to,

kādai jāizskatās īstai cīņas olai.

Citi pasākumi:

< projekta “Tikšanās prieks Tilžas bibliotēkā!” rakstīšana un iesniegšana VKKF

< attālināti sniegt konsultācijas un uzziņas

< ģenerāltīrīšana grāmatu plauktiem un literatūras atlase norakstīšanai