Tilžas bibliotēka

Pasākumi

Decembris

Literatūras izstāde     Rakstniecei Evai Mārtužai – 65 (1954)

                                   Dzejniekam Leonam Briedim - 70 (1949)

Tematiska izstāde bērniem

                             Dedziniet gaišu guni,

                                            Laidiet Dievu istabā:

                                            Dieviņš brauca par kalniņu

                                            Sudrabotu mētelīti.

                                                                        (Latv. tautasdz.)     

                                  Izlikta literatūra par Ziemassvētkiem

Citi pasākumi:

<  lasīšanas pēcpusdienas ar radošām aktivitātēm 5., 12., 19. decembrī

< 6.12. kursi Gulbenē

< 14.12. vakarēšanas pasākums kultūras namā

< 19.12. seminārs Balvu CB