Tilžas bibliotēka

Pasākumi

Decembris

Izstādes                    “ Nekas nav tā pelts kā laiks- allaž tas ir vai nu par

                                                                garu, vai par īsu un nekad nav pašā reizē.

                                          Rakstniecei Regīnai Ezerai – 90 (1930-2002)

                                                     Sidrabiņa lietiņš lija
                                     Ziemassvētku vakarā,
                                     Visi sīki žagariņi
                                     Sidrabiņu vizināja.

                                   Ziemassvētku dzejoļu grāmatas

                                       

                                         “Ziemassvētki manā ģimenē!”

                                        Tilžas PII bērnu zīmējumu izstāde

1.- 7.12.             Jauno grāmatu nedēļa pieaugušajiem

                            Jauno grāmatu nedēļa bērniem