Tilžas bibliotēka

Pasākumi

Februāris, 2020.

Literatūras izstāde

                       Rakstniekam Jēkabam Janševskim – 155 (1865-1931)

Bērniem

                                           Žurkas gads ir sācies!

                       ( grāmatas, kur kā tēli pieminētas peles un žurkas)

                                     Ziema – sniegs, ledus, sals!

                            ( atlasīta bērnu literatūra atbilstoši tematikai)

 

Citi pasākumi:

< Bērnu žūrijas ekspertu anketu aizpildīšana

< ceturtdienās no 15.00 - lasīšanas pēcpusdienas

< darbs ar bērniem, kas piedalās Skaļās lasīšanas konkursā

< 10.02. – 14.02. Droša interneta nedēļa

Pasākumi ar 1.- 5. kl. skolēniem. Grafiks saskaņots individuāli.