Tilžas bibliotēka

Pasākumi

Jūnijs

  1. Tilžas pirmsskolas iestādes bērnu darbi - zīmējumu izstāde “Mana ģimene”.

  1. 16.06. rakstniekam, bērnu grāmatu autoram Mārim Čaklajam - 80 (1940-2003)  

3. Jauno grāmatu nedēļa pieaugušajiem.

4. Jauno grāmatu nedēļa bērniem.

Citi pasākumi:

< sākas “Bērnu žūrijas” projekts,

< Bērnu zonas iekārtošana.

< Literatūras norakstīšana.

< Preses pasūtīšana.

< No 8. jūnija - 24. jūnijam atvaļinājums. Bibliotēka būs slēgta.