Tilžas bibliotēka

Pasākumi

Marts

16.03.  Dzejniecei, rakstniecei Aspazijai – 155 (1865-1943)

                                   Vienreiz tik pasaule gūstama
                                   Tik plaša kā karaļvalstība, -
                                   Tik jaunībā...

18.03.  Dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai – Elzai Stērstei – 135 (1885-1976)

                 Stērstes dzeja ir tilts, ko cēlusi dzejnieces roka starp svešām kultūras pasaulēm   

 

Jauno grāmatu diena bērniem

Jauno grāmatu diena pieaugušajiem

 

Citi pasākumi:

< 6.03. Skaļās lasīšanas konkurss Balvu CB

< 23. – 29.03. Digitālās nedēļas pasākumi

< Bibliotekārā stunda – nodarbība par bērnu grāmatu autori Aspaziju.

Nodarbību grafiks saskaņots individuāli ar vidusskolas klasēm un pirmsskolas grupiņu.

< Katru ceturtdienu plkst. 15.00 grāmatu lasīšanas pēcpusdienas.