Tilžas bibliotēka

Pasākumi

Novembris

Latviešu dzejniekam, prozaiķim un politiķim -

                 Kārlim Skalbem – 140

11.11. – 17.11.   Ziemeļvalstu svētki…

/izlikta literatūra ar ziemeļvalstu autoru darbiem/

11.11. – 25.11   

                                    Mums ticis viszilākais ezers
                                    Un rudākais rudzu lauks.
                                    Visbaltākā bērzu birze,
                                    Vismelnākais rupjmaizes klaips.
                                    Un tieši Latvijai ticis
                                     Vissvētākais debesu jums,

                                    Jo savu visskaistāko zemi
                                    Dievs ir atdevis mums.

                                                                                                             /L. Vāczemnieks/

                                          /Izstādē literatūra  par Latviju/

Citi pasākumi:

< Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi. Tiek saskaņoti individuāli.

< 1.11. Pasākums “Smaids rada smaidu!” ar 1. klasi.

< viktorīna “Ko es zinu par Latviju”.