Tilžas bibliotēka

Pasākumi

Oktobris

Bērniem:

Bērnu grāmatu autoram Džanni Rodāri – 100 (1920-1980)

Jaunākā literatūra bērniem un jauniešiem

Literatūras izstādes  Ingai Ābelei – 49 (1972)

Jaunākā literatūra pieaugušajiem