Tilžas bibliotēka

Pasākumi

Septembris

Dzejniekam, dramaturgam Rainim – 155  (1865-1929)

Rakstniekam Vladimiram Kaijakam – 90 (1930-2013)

Novadpētniecība        Garīdzniekam, sabiedriskam darbiniekam

                                            Nikodemam Rancānam – 150 (1870-1933)

 

27.09. Pasaules tūrisma diena

Izliktas grāmatas ar ceļojumu aprakstiem.