Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

empty placeholder

Pasākumi novembra mēnesī

Pasākumi novembra mēnesī

Līdz 15. novembrim bibliotēka klātienes apmeklējumiem slēgta.

 

Literatūras izstāžu cikls “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts” (L.Breikšs):

1. “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts” (L.Breikšs);

2. “… neaizmirsti: tu esi Latvija” (O.Vācietis) ( lit. izstāde bērniem).


empty placeholder

Bibliotēka klātienes apmeklējumam slēgta

Bibliotēka klātienes apmeklējumam

no 25.oktobra līdz 15. novembrim slēgta.

Aicinām attālināti izmantot šādus pakalpojumus:

1)Elektroniski saņemt piekļuves datus un konsultācijas e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv un datu bāzes www.letonika.lv lietošanai;

2)Saņemt konsultācijas par meklēšanas iespējām Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāzē balvurcb.lv, datu bāzēs news.lv, periodika.lv u.c.;

3)Saņemt palīdzību novadpētniecības u.c. informācijas meklēšanā.

 

Tel.26602927

e-pasts: berzpilsbiblioteka(at)inbox(dot)lv

B-kas vad. Anna Griestiņa


empty placeholder

Pasākumi oktobra mēnesī

Pasākumi oktobra mēnesī

Literatūras izstādes:

1. „No augsto vērtību kalna – kur Dievs, Daba, Darbs”  ( 1. oktobrī aprit 160 gadu, kopš dzimusi ( 1861-1933 ) rakstniece Anna Brigadere );

2. “Ar patiesīgu skatu Latvijas vēstures notikumos” (6. oktobrī rakstniekam, literatūrzinātniekam Valdim Rūmniekam – 70 );

3. “Cilvēka un laika dokumentējums M. Svīres darbos”  ( 13. oktobrī rakstniecei Mārai Svīrei - 85 );

4. tāds romāns, pret ko nevarētu vērst nevienu iebildumu, vēl nav uzrakstīts … ” (A.E. ) ( 14. oktobrī aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1906-1993 ) rakstnieks  Anšlavs Eglītis );

5. “Sirdi es savu jums atdevis visu/ un tikai tukšumu saņēmis pretī.”(A.Č.) (27. oktobrī aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1901-1950 ) literāts Aleksandrs Čaks ).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde

6. “Literāti – Bērzpils novadnieki” ( Dzejnieces -  L.Apšeniece, I.Atpile-Jugane, Z.Logina un B.Birkova ).

Literatūras izstādes bērniem:

7.”V.Rūmnieka devums bērniem un jauniešiem”;

8.”Es esmu rudens putns, vēlais putns(U.A.) (30.oktobrī dzejniekam, izdevējam  Uldim Auseklim – 80).

Literatūras izstāde pa vecumu grupām “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija - 2021”. Darbu turpina žūrija.


empty placeholder

Pasākumi septembra mēnesī

Pasākumi septembra mēnesī

Literatūras izstādes:

1. „Galvenais dzīvē – tauta un tās liktenis”  ( 22. septembrī aprit 180 gadu , kopš dzimis ( 1841-1902 ) dzejnieks Andrejs Pumpurs );

2. “Kad dzejas un dzejas vērtēšanas gars ir nepārejošs”  ( 5. septembrī dzejniekam, atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam - 85 );

3.„Ticībā labo dvēseļu straumei” ( 26. septembrī kinorežisoram, scenāristam, aktierim, gleznotājam Jānim Streičam - 85 ).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde

4. “Daudzpusīgais un talantīgais novadnieks Reinholds Valdemārs Putniņš” ( 1. septembrī aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1881- 1934 ) literāts, ģeogrāfs, ģeofiziķis, matemātikas doktors R. V. Putniņš ).

5.Literatūras izstāde pa vecumu grupām “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija - 2021”. Darbu turpina žūrija.


empty placeholder

Pasākumi augusta mēnesī

Pasākumi augusta mēnesī

Literatūras izstādes:

1. „Brāļi, kuru muzikalitāte šūpulī ielikta”  ( 16., 17. augustā aprit 100 gadu , kopš dzimuši diriģenti, pedagogi Imants (1921-2011) un Gido (1921-2017) Kokari );

2. “Cilvēka dzīvības daļa ir saule un ziedēšana” (P.Z.) ( 21.augustā aprit 90 gadu, kopš dzimusi ( 1931-2016 ) dzejniece Paulīna Zalāne );

3.„Ievērojamais devums latviešu mūzikā un tās popularizēšanā” ( 30. augustā  aprit 95 gadi, kopš dzimis ( 1926-2015 ) komponists, muzikologs Oļģerts Grāvītis ).

Tematiska literatūras izstāde

 4. “Par brīvību – jūsu un mūsu!“ ( Pieminot Baltijas ceļu 1989.g. 23. augustā ).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde

5. “Bēržu Latvijas Romas katoļu jaunatnes biedrības darbība” ( Pirms 95 gadiem (1931) Aglonā notiek pirmie LKJB dziesmu svētki virsdiriģentu P. Sarkaņa un O. Rupaiņa vadībā, kuros piedalās 2000 dziedātāju no 37 nodaļām, t.sk., no Bēržu nodaļas ).

Citi pasākumi:

Darbu turpina “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija - 2021”.


empty placeholder

Pasākumi jūlija mēnesī

Pasākumi jūlija mēnesī

Literatūras izstāde

1. „Nenogurstošā rakstniece, žurnāliste no Latgales”  ( 20. jūlijā rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei – 80 ).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes:

2. “Ievērojamā Benislavsku dzimta Bēržu draudzē” ( 16.jūlijā aprit 285 gadi, kopš Bēržu draudzē dzimis ( 1736-1812 ) bīskaps Jānis Benislavskis );

3.„Pieminot ievērojamo Bērzpils novadnieku Kazimiru Olekšu” ( 26. jūlijā aprit 135 gadi, kopš dzimis ( 1886-1970 ) Bērzpils novadnieks, Latvijas brīvības cīņu dalībnieks, ģenerālis Kazimirs Olekšs);

4. “Sv. Annas Bēržu Romas katoļu baznīcas vēsture un šodiena” ( 26. jūlijā Bēržu baznīcai – 170 ).

5.Literatūras izstāde pa vecumu grupām “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija - 2021”. Darbu turpina žūrija.


empty placeholder

Pasākumi jūnija mēnesī

Plānotie pasākumi jūnijam

Literatūras izstādes:

1. „Pasaulī sevi meklēt īšu…”  ( 30. jūnijā dzejniecei Ingrīdai Tāraudei – 50 );

2. „Latviešu prozas meistare Dagnija Zigmonte” ( 7. jūnijā  aprit 90 gadu, kopš dzimusi  (1931-1997) rakstniece Dagnija Zigmonte );

3. „Garīgā plašuma un brīvības izjūta dzejā” ( 15. jūnijā aprit 90 gadu, kopš dzimis (1931-1987) dzejnieks Egils Plaudis).

Tematiskas literatūras un materiālu izstādes:

4. “Latviešu tautas sāpju un asaru diena” (14.jūnijs - Komunistiskā terora upuru piemiņas diena (1941; 80 gadu atcere));

5."Sagaidām Jāņu dienu”.

6.Literatūras izstāde pa vecuma grupām “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija - 2021”.

   Darbu uzsāk žūrija.


empty placeholder

Pasākumi maija mēnesī

Pasākumi maija mēnesī

Literatūras izstādes:

1. „Pa naktsmelnu upi es palaižu papīra kuģīšus peldēt”  ( 11. maijā dzejniecei, rakstniecei Laimdotai Sēlei – 70 );

2. „Dziesmu vairoga kalējs” ( 11. maijā  aprit 100 gadu, kopš dzimis (1921-2003) dzejnieks Alfrēds Krūklis );

3. „Aktiera mūžam lemts skanēt un atbalsis nest” ( 23. maijā aprit 90 gadu, kopš dzimis (1931-1992) aktieris Gunārs Cilinskis );

4. „Ar dvēseles pacēlumu pāri ikdienišķajam” ( 30. maijā aprit 90 gadu, kopš dzimusi (1931-2005) dzejniece, rakstniece Vizma Belševica ).

5. Tematiska literatūras un materiālu izstāde „Mātes sirds stāv pāri gadiem straujiem”.

6. Novadpētniecības materiālu izstāde „Krucifiksi un maija dziedāšanas tradīcijas Bērzpils pagastā” .


empty placeholder

Pasākumi aprīļa mēnesī

Pasākumi aprīļa mēnesī

Literatūras izstādes:

1. „Jāņa Veseļa pasaulē ieejot”  ( 1. aprīlī aprit 125 gadi, kopš dzimis (1896-1962) rakstnieks Jānis Veselis );

2. „Cik daudz bez vārdiem spēj pateikt seja…” ( 8. aprīlī aprit 80 gadu, kopš dzimusi (1941-2021.13.01.) aktrise Astrīda Kairiša);

3. „Viens no labākajiem latviešu novelistiem” ( 9. aprīlī aprit 130 gadu, kopš dzimis (1891-1924) rakstnieks Jānis Ezeriņš );

4. „Kad mīlestība ir dvēselei mājas” ( 27. aprīlī dzejniecei, publicistei Andai  Līcei - 80 ).

5. Literatūras izstāde bērniem „Kur no grāmatām runā skaudra, valdzinoša dzīves patiesība ( 6. aprīlī aprit 150 gadu, kopš dzimis (1871-1960) rakstnieks Ernests Birznieks – Upītis ).

6. Tematiska literatūras un materiālu izstāde „Lieldienas – pavasara saulgrieži”.

7. Novadpētniecības materiālu izstāde „Bērzpils pagasta bibliotēkas vēsture un šodiena” ( Bērzpils pagasta bibliotēkai - 75 ).


empty placeholder

Pasākumi marta mēnesī

Pasākumi marta mēnesī

Literatūras izstādes:

1. „ … un dzīvē uz priekšu cilvēcībā iet(M.B.) ( 21.martā aprit 100 gadu, kopš dzimis ( 1921-2000 ) rakstnieks, publicists  Miervaldis Birze);

2. “Grāmatas mūžā ierakstīts” ( 25. martā aprit 95 gadi, kopš dzimis ( 1926-2004 ) grāmatzinātnieks, bibliotekārs Aleksejs Apīnis );

3. “Es rakstu savu dzīvi(A.A.) ( 28. martā dzejniecei Amandai Aizpurietei – 65).

4. Tematiska literatūras un materiālu izstāde „Pavasara sievišķīgākie svētki (8. marts – Starptautiskā sieviešu diena).

Tematiskas novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes:                                           

5. “To brīdi, dzimtene, vēl atminu” ( 25. marts –Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena; represētie bērzpilieši un viņu atmiņas );

6. “Lubāna noslēpumu meklētāja” (3. martā vēsturniecei, arheoloģisko ekspedīciju vadītājai Lubāna zemienē Ilzei Lozei - 85 );

7. “Ievērojamais devums Bērzpils folkloras apzināšanā” ( 19. martā aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1906-1987 ) Bērzpils novadnieks, izglītības darbinieks, Bērzpils folkloras vācējs Ciprijans Apšenieks ).


empty placeholder

Pasākumi februāra mēnesī

Pasākumi februāra mēnesī    

1. Literatūras izstāde „Lielais stāstnieks Gunars Janovskis” ( 8.februārī aprit 105 gadi, kopš dzimis ( 1916-2000 ) rakstnieks Gunars Janovskis);

2.Tematiska literatūras un materiālu izstāde „Svētā Valentīna diena – visu mīlētāju diena” (14. februāris – Svētā Valentīna diena);

3. Literatūras izstāde bērniem “Labestīgajā , visām būtnēm labvēlīgajā pasaku pasaulē” (13. februārī bērnu rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam - 80 ).

   Citi pasākumi:

.„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas – 2020 ” noslēgums. 28.02.


empty placeholder

Pasākumi janvāra mēnesī

2021. gads

Pasākumi janvāra mēnesī

Literatūras izstādes:

1.“Komponists, kura mūzika aizgājusi tautā” ( 12. janvārī komponistam Raimondam Paulam - 85);

2.“Džeka Londona darbu nezūdošā pievilcība” ( 12. janvārī aprit 145 gadi, kopš dzimis ( 1876-1916 ) amerikāņu rakstnieks Džeks Londons );

3.“Latviešu fantāzijas žanra pārstāve” ( 13. janvārī rakstniecei Ievai Melgailei - 40 );

4. “Dokumentāli vēsturisku notikumu un latviešu likteņu izgaismotājs” (30. janvārī scenāristam, kinorežisoram, rakstniekam Tālivaldim Margēvičam - 75).

5. Literatūras izstāde bērniem “Darbi visiem bērniem, kas tādi ir pēc gadiem un savā sirdī” ( 14. janvārī aprit 135 gadi, kopš dzimis ( 1886-1947 )  angļu rakstnieks Hjū Loftings).

Literatūras izstādes Novadpētniecības stūrīt:

6. “ Pieminot kordiriģentu Staņislavu Broku” ( 10. janvārī aprit 95 gadi, kopš dzimis ( 1926-1977 )  diriģents Staņislavs Broks);

7.Tematiska literatūras un materiālu izstāde “Barikāžu laiks – emocionāla pacēluma, izvēles un vienotības laiks”( Barikādēm – 30; Bērzpilieši – barikāžu dalībnieki ).


empty placeholder

Bibliotēka klātienē neapkalpos apmeklētājus

Sakarā ar vīrusa izplatību laikā no 21. decembra līdz 11. janvārim bibliotēka klātienē neapkalpos apmeklētājus.

Sazināties pa telefonu 26602927 vai elektroniski pa e-pastu: berzpilsbiblioteka(at)inbox(dot)lv

 


empty placeholder

Pasākumi decembra mēnesī

Pasākumi decembra mēnesī

 

Literatūras izstādes:

  1. “Ievērojamais latviešu emigrācijas vēsturnieks” (10.decembrī vēsturniekam Andrievam Ezergailim (1930) – 90);
  2. “Latgales gaismas sējējs” ( 12. decembrī aprit 175 gadi, kopš dzimis ( 1845-1925 ) dziesminieks, rokraksta literatūras pārstāvis Andrīvs Jūrdžs );
  3. “Spilgta psiholoģiskās prozas meistare” (20. decembrī aprit 90 gadu, kopš dzimusi ( 1930-2002 ) rakstniece Regīna Ezera);
  4. “Myužs Latgolas kultūrā” ( 23.decembrī aprit 80 gadu, kopš dzimis (1940-2007 ) dzejnieks, mākslinieks, režisors Antons Kūkojs);
  5. Literatūras izstāde bērniem “Ar prasmi iejusties bērnu vidē un atveidot interesantus notikumus” ( 23. decembrī aprit 100 gadu, kopš dzimusi ( 1920-1998 ) bērnu rakstniece Zenta Ērgle ).

 

Literatūras izstāžu cikls “Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk” :

  1. “Adventa laiks mūs tuvina Ziemassvētku brīnumam”;
  2. “Sen gaidīju, nu atnāca /Tie bagāti Ziemassvētki”;
  3. “Zaķīt’s ledus tauri pūta,Ziemassvētkus vēstīdams” ( izstāde bērniem ).


empty placeholder

Pasākumi novembra mēnesī

Plānotie pasākumi novembrim

   Literatūras izstādes:

1. „Rakstniece, kas gāja laikam pa priekšu ” (8. novembrī  aprit 120 gadu, kopš dzimusi ( 1900-1949 ) amerikāņu rakstniece  Margareta Mičela );

2. “Viens no latviešu vēsturiskā romāna žanra pārstāvjiem”  (30. novembrī režisoram, rakstniekam  Andrejam Miglam - 80  ).

 Novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes:

3. “Nesot gaismu caur dziesmu” ( 11. novembrī Bērzpils novadniekam, kordiriģentam, mūzikas skolotājam Pēterim Sudarovam - 90);

4. "Par Bērzpils novadniekiem - Lāčplēšiem".

5. Tematiska literatūras izstāde “Mārtiņa diena – bagātie rudens svētki”.

Literatūras izstāžu cikls “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts” (L.Breikšs):

6. “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts” (L.Breikšs);

7. “… neaizmirsti: tu esi Latvija” (O.Vācietis) ( lit. izstāde bērniem).


empty placeholder

Pasākumi oktobra mēnesī

Pasākumi oktobra mēnesī

   Literatūras izstādes:

1. „Lasītāju piesaista neparasti, spēcīgi un kaislīgi raksturi teiksmainā vidē ” (5. oktobrī  aprit 115 gadi, kopš dzimusi ( 1905-1989 ) rakstniece  Ilona Leimane );

2. “Labāk jau par pašu dzīvi neviens rakstnieks nespēj izdomāt”(E.E.)  (12. oktobrī kinooperatoram, žurnālistam,  rakstniekam  Egilam Ermansonam - 80  );

3. “Spilgta, daudzkrāsaina drāmas un komēdijas aktrise” (22. oktobrī aprit 90 gadu, kopš dzimusi ( 1930-2000) aktrise  Antra Liedskalniņa).

4. “Spēja saglabāt dzejā dvēseles jūtīgumu un dzīvīgumu” ( 23. oktobrī aprit 110 gadu, kopš dzimusi ( 1910-1995) dzejniece Mirdza Bendrupe);

5. Literatūras izstāde Latgaliešu literatūras un novadpētniecības stūrītī  “Kur meklējama Naaizmērstules neaizmirstība?”(A.Vējāns) ( 20. oktobrī aprit 130 gadu, kopš dzimusi ( 1890-1965 ) rakstniece, pedagoģe Naaizmērstule ( ist.v. Rozalija Tabine));

6.Literatūras izstāde bērniem “Kas ir priecīgs katru dienu, visu gadu smieties prot”(Dž.R.) ( 23. oktobrī aprit 100 gadu, kopš dzimis ( 1920-1980 ) itāliešu bērnu rakstnieks Džanni Rodāri).

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Pasākumi septembra mēnesī

Plānotie pasākumi septembrim

   Literatūras izstādes:

1. „Spraigie sižeti V. Kaijaka darbos ” (2. septembrī aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1930-2013 ) rakstnieks  Vladimirs Kaijaks );

2. “Viena no spilgtākajām Sibīrijas izsūtījuma tēlotājām” (4. septembrī aprit 115 gadi, kopš dzimusi ( 1905-2003 ) rakstniece  Melānija Vanaga  );

3. “Slavenā detektīvromānu autore – Agata Kristi” (15. septembrī aprit 130 gadu, kopš dzimusi ( 1890-1976) angļu rakstniece  Agata Kristi).

4. Literatūras izstāde bērniem “Rudu, rudu, rudenīti(J. Rainis – bērniem) ( 11. septembrī aprit 155 gadi, kopš dzimis ( 1865-1929) dzejnieks, dramaturgs Jānis Rainis);

4. Tematiska literatūras un materiālu izstāde “Miķelis ver ziemai vārtus” ( 29. septembrī – Miķeļa diena – rudens saulgrieži ).


empty placeholder

Pasākumi augusta mēnesī

 Pasākumi augusta mēnesī

   Literatūras izstādes:

1. „Lielā mīlestība uz dziedāšanu ” (11. augustā aprit 85 gadi, kopš dzimis ( 1935-1973 ) dziedātājs  Jānis Zābers );

2. “Latviešu vēsturiskā romāna žanra izkopējs” (15. augustā aprit 125 gadi, kopš dzimis ( 1895-1941 ) rakstnieks  Aleksandrs Grīns  );

3. “Cilvēkos visaugstāk vērtēju labsirdību” (25. augustā rakstniecei, publicistei  Marinai Kosteņeckai – 75).

4. Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde “Tiekties pēc debesjuma gaišākās, nesasniedzamākās maliņas”( 10. augustā dzejniecei, pedagoģei Līvijai Liepdruvietei – 65).


empty placeholder

Pasākumi jūlija mēnesī

Plānotie pasākumi jūlijam

   Literatūras izstādes:

1. „Ar saknēm tautas kultūrā ” (10. jūlijā slavenajam aktierim Ģirtam Jakovļevam – 80 );

2. “Reālistisks romantiķis vai romantisks reālists?” (12. jūlijā dramaturgam Jānim Jurkānam – 80 );

3. “Rakstīt, gūstot lielu dvēselisko gandarījumu” (20. jūlijā žurnālistei, rakstniecei Skaidrītei Annai Gailītei – 80).

4. Literatūras izstāde bērniem “Ar redzīgāku, dzirdīgāku un jūtīgāku sirdi pret visu dzīvo” ( 8.jūlijā aprit 100 gadu, kopš dzimusi (1920-2007) dzejniece, bērnu rakstniece Dzidra Rinkule-Zemzare ).

5. Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde ““Daudz baltu dieniņu…” vēlam Valdim Dundeniekam” ( 14. jūlijā Bērzpils keramiķim, Tautas Daiļamata meistaram Valdim Dundeniekam (1965) – 55).


empty placeholder

Bibliotēkas pakalpojumu ierobežojumi sakarā ar vīrusu COVID-19

Bibliotēkas pakalpojumu ierobežojumi  sakarā ar vīrusu COVID-19:
1. Ierobežota jaunās preses lasīšana uz vietas, jo ierobežots uzturēšanās laiks bibliotēkā.
2. Visi apmeklētāji, t.sk. bērni, skolēni, aicināti atturēties no brīvā laika pavadīšanas bibliotēkā.
3. Atcelti un nenotiks pasākumi bibliotēkā.
4. Ievērot  2 metru distanci starp apmeklētājiem, starp apmeklētājiem un darbinieku. Bibliotēkā vienlaicīgi nedrīkst atrasties vairāk kā viens apmeklētājs uz 4m2 no bibliotēkas publiski pieejamo telpu platības.
5. Datoru lietošana, e-pakalpojumu izmantošana, maksājumu veikšana, kopēšanas un drukas pakalpojumi organizēti individuālā kārtībā un ievērojot higiēnas prasības - ne ilgāk par 15 minūtēm.
6. Apmeklētāji aicināti apstrādāt un dezinficēt rokas.Tiks veikta regulāra durvju rokturu, darba virsmu un datoru dezinfekcija.
7. Apmeklētāju nodotie iespieddarbi tiks novietoti uz laiku atsevišķi no pārējiem izdevumiem.

8.Bibliotēkai ir tiesības liegt ieeju bibliotēkā apmeklētājiem ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, kā arī personām, kurām noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus.
9. 3TD e-grāmatu bibliotēka www.3td.lv – lielisks veids, kā lasīt grāmatas attālināti, neapmeklējot bibliotēku (tuvāku informāciju un autorizācijas rīkus iespējams saņemt nosūtot pieprasījumu uz bibliotēkas e-pastu).

Bērzpils pagasta bibliotēka                                                                          

mob. 26602927; e-pasts: anna(dot)griestina(at)inbox(dot)lv

Kā reģistrēties attālināti

Kā lietot bibliotēku tīkla e- grāmatu bibliotēku


empty placeholder

Pasākumi aprīļa un marta mēnešos

 Pasākumi aprīļa mēnesī

 

    Literatūras izstādes:

1. „Dēku un piedzīvojumu pilnais mūžs ” (1. aprīlī aprit 145 gadi, kopš dzimis ( 1875-1932 ) angļu rakstnieks Edgars Volless);

2. “Pēc E. Zolā romāniem var iepazīt laikmetu” (2. aprīlī aprit 180 gadu, kopš dzimis ( 1840-1902 ) franču  rakstnieks Emīls Zolā );

3. “Brīnumainais pasaku meistars” (2. aprīlī aprit 215 gadi, kopš dzimis ( 1805-1875 ) dāņu rakstnieks Hanss Kristians Andersens );

4. “Tikšanās ar puisiskās dvēseles īpašnieku” (10. aprīlī aprit 100 gadu, kopš dzimis ( 1920-1995 ) rakstnieks Aleksandrs Pelēcis ).

   Tematiska literatūras un materiālu izstāde

5. “Pavasara saulgrieži – Lieldienas.”

 

 Pasākumi marta mēnesī

   Literatūras izstādes:

1. „Viņa veidoja tēlus saskaņā ar sevi un savu ideālu” ( 6. martā aprit 100 gadu, kopš dzimusi ( 1920-1992 ) aktrise Lidija Freimane);

2. „Dzimtā novada attēlojums J. Laganovska darbos”  ( 15. martā aprit 100 gadu, kopš dzimis ( 1920-1987 ) rakstnieks Jezups Laganovskis );

3.“Katrs iet pretī savam zvaigžņu ceļam”  ( 18. martā aprit 135 gadi, kopš dzimusi ( 1885-1976 ) dzejniece, rakstniece, tulkotāja Elza Stērste );

4. „Kad romāna intriga neatklājas līdz pat pēdējām lappusēm” (25. martā rakstniekam Andrim Puriņam - 70 ).

           

 Tematiskas literatūras un materiālu izstādes:

5.  „Pavasara sievišķīgākie svētki” ( 8. marts – Starptautiskā Sieviešu diena );

6. ”Es sapni par dzimteni pagalvī likšu…” (K.Skalbe) ( 25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena ).

 

 

 


empty placeholder

Pasākumi februāra mēnesī

Pasākumi februāra mēnesī

   Literatūras izstādes:

1. „Latviešu valodniecības un grāmatniecības pētnieks” ( 10. februārī aprit 105 gadi, kopš dzimis ( 1915-1997 ) valodnieks, kultūrvēsturnieks Konstantīns Karulis);

2. „Latvieša ilgas pēc savas zemes”  ( 16. februārī aprit 155 gadi, kopš dzimis ( 1865-1931 ) rakstnieks Jēkabs Janševskis).

    Literatūras un tematisko materiālu izstādes bērniem un jauniešiem:                                                                               

 3.“Mums katram ir sava dzimtā valoda”  ( 21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena );

4. „Esi zinošs un drošs internetā” (8. februāris – Pasaules drošāka interneta diena ).

           

5. Tematiska literatūras un materiālu izstāde  „… tikai mīlestības priekšā laiks apstājas” ( I. Ziedonis ) ( 14. februāris – Valentīna diena ). 

 

 Citi pasākumi:

Jauno grāmatu diena pieaugušajiem. 20.02.

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas - 2019” noslēgums ( līdz 13.02.)


empty placeholder

Pasākumi janvāra mēnesī

Pasākumi janvāra mēnesī

Literatūras izstādes:

1.“ Laiks nav arguments” ( 13. janvārī rakstniecei, mākslas zinātniecei G. Repšei – 60 );

2.“Dziļāk ieskatoties dzīvē un tās problēmās” ( 16. janvārī aprit 115 gadi, kopš dzimusi ( 1905-1981 ) rakstniece Anna Sakse );

3.“Dzīve ir ilgas un trauksme”( F.Bārda) ( 25. janvārī aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1880-1919 ) dzejnieks Fricis Bārda );

4.“Kalpošana divām mūzām ir viņa dzīvesveids” ( Rakstniekam Ērikam Lansam – 80 ).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde

5."Nozīmīgais devums Latvijas Romas katoļu baznīcas vēsturei" ( 26.janvārī aprit  90 gadu, kopš dzimis ( 1930-2017 ) garīdznieks, publicists, baznīcas vēsturnieks Alberts Budže );

6.Tematiska literatūras un materiālu izstāde “Barikāžu atmiņu gaismā”( 20. janvāris – Barikāžu aizstāvju atceres diena )

Citi pasākumi:

Prāvesta A. Budžes piemiņai veltīti novadpētniecības lasījumi Balvu Novada muzejā 28.01. Lasījums- prezentācija “Bēržu Romas katoļu draudzes un Sv. Annas Bēržu Romas katoļu baznīcas vēsture”. Sagataves A. Griestiņa.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Plānotie pasākumi decembrim

Plānotie pasākumi decembrim

Literatūras izstādes:

 1. „Dzīve pilna mīklu grūtu…” ( P. Rozītis ) ( 1. decembrī aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1889-1937 ) rakstnieks Pāvils  Rozītis );

 2.„Atmiņa ar mani spēlējas…( E. Mārtuža ) ( 15. decembrī rakstniecei Evai Mārtužai - 65 );

 3.“Pa septiņiem vārtiem var ienākt cilvēkā prieks(L.Briedis)  (16. decembrī dzejniekam Leonam Briedim – 70 ).

 4.Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde “Lielais folkloras vācējs un kārtotājs” ( 25. decembrī aprit 150 gadu, kopš dzimis (1869-1938 ) valodnieks, etnogrāfs, folklorists Pēteris Šmits; izstādē skatāmi Bērzpils pusē pierakstītie ticējumi, tautas pasakas, teikas ).         

  5.Tematisks 3 literatūras izstāžu cikls “Pāri laukiem Ziemassvētku zvani skan”:

1.„Advents mūs tuvina Ziemassvētku brīnumam”;

2.„Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk”;

3."Zaķīt's ledus tauri pūta / Ziemassvētkus vēstīdams” ( literatūras izstāde bērniem ).                                                                           

Citi pasākumi:

19.12. Seminārs bibliotēku darbiniekiem Balvu CB.


empty placeholder

Plānotie pasākumi novembrim

   Literatūras izstādes:

1.„Tik sirds un saule man tuvas“(K.Skalbe) ( 7. novembrī aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1879-1945 ) rakstnieks, dzejnieks un pasaku meistars Kārlis Skalbe);

2.”Ņem tādu, kāds es esmu fantāzijā./Kāds esmu īstenībā, līdzi nāks.”(A.Imermanis) ( 18. novembrī aprit 105 gadi, kopš dzimis ( 1914-1998 ) rakstnieks, dzejnieks  Anatols Imermanis ).

   Tematiskās literatūras un materiālu izstādes:

3. “Mārtiņa diena – bagātie rudens svētki”;

4. “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts”( L .Breikšs).

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Plānotie pasākumi oktobrim

   Literatūras izstādes:

1. „Rudiņa saulei es dzīsmas šōs dzīdu ” (A.E.) ( 4. oktobrī aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1904-1994 ) Bērzpils novadnieks – dzejnieks, skolotājs, dārznieks Augusts Eglājs );

2. “Apbrīnojamā prasme veidot oriģinālas romānu konstrukcijas” ( 15. oktobrī rakstniecei Norai Ikstenai - 50 );

3. “Latgales gleznotājs Francisks Varslavāns” ( 10. oktobrī aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1899-1949 ) gleznotājs Francisks Varslavāns ).

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Plānotie pasākumi septembrim

   Literatūras izstādes:

1. „Es nevaru gaidīt,/Man vajag iet ” (Z.L.) ( 9. septembrī Bērzpils novadniecei – dzejniecei, žurnālistei, sabiedriskajai darbiniecei Zinaidai Loginai - 65);

2. “Vienmēr vēlos sekot trakajam iedvesmas zirgam” (A.A.)( 16. septembrī rakstniekam Andrim Akmentiņam - 50 );

3. “Bagātais kultūrvēsturiskais izziņas materiāls E. Aistara darbos” ( 16. septembrī aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1899-1998 ) rakstnieks Ernests Aistars ).

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Jauns pakalpojums "3td e - GRĀMATU bibliotēka"

No 2019. gada 6. janvāra Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA „Tieto Latvija” sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne ABC” pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem visā Latvijā piedāvā jaunu pakalpojumu, nodrošinot iespēju bez maksas lasīt latviešu autoru e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.

Pakalpojums „3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pieejams tikai reģistrētiem bibliotēku lasītājiem (ar bibliotēkas izveidotu grāmatu rezervēšanai Alise katalogā attālinātās piekļuves lietotāja kontu) tīmekļa vietnē www.3td.lv , kur sadaļā „Par e-grāmatu bibliotēku” atrodama arī plašāka informācija par reģistrēšanās un lasīšanas nosacījumiem.

Lasīt tālāk...

Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai!

Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai!

2019. gadā bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja attālināti lasīt letonika.lv (www.letonika.lv) datu bāzē ārpus bibliotēkas telpām.

Savā bibliotēkā Jūs varat saņemt attālinātās piekļuves lietotājvārdu un paroli.

Letonika.lv lapas adrese, kurā attālinātajam lietotājam ir jāievada lietotājvārds un parole, ir:

http://letonika.lv/Login.aspx#section-clients.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Plānotie pasākumi augustam

Literatūras izstādes:

1. „Pasaules jaunākās klasiskās literatūras neatņemama sastāvdaļa ”( 4. augustā aprit 160 gadu, kopš dzimis ( 1859-1952 ) norvēģu rakstnieks Knuts Hamsuns);

2. “Latviešu literatūras postmodermisma pārstāve” ( 7. augustā rakstniecei Dacei Rukšānei - 50 );

3. “Izcilais ieguldījums teātra un kino mākslā” ( 21. augustā aprit 90 gadu, kopš dzimusi ( 1929-2008 ) ievērojamā aktrise Vija Artmane );

4. “Mūs vieno tilti, celti no dvēselēm tīrām” (M.M.)( 31. augustā dzejniecei Mārai Misiņai – 70 ));

5. “Visgrūtākais – vienmēr būt Cilvēkam” ( 31. augustā aprit 95 gadi, kopš dzimis ( 1924-1989 ) rakstnieks Egons Līvs, īst.v. Egons Gūtmanis ).

Pastāvīga grāmatu izstāde “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija - 2019” ar sadalījumu pa lasītāju vecuma grupām; darbojas žūrija.


empty placeholder

Plānotie pasākumi jūlijam

Literatūras izstādes:

1. „Kad talants lielāks par gribu vai negribu ”( 7. jūlijā aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1929-2006 ) aktieris Eduards Pāvuls);

2. “Izcilais vācu sociālā un vēsturiskā romāna meistars” ( 7. jūlijā aprit 135 gadi, kopš dzimis ( 1884-1958 ) vācu rakstnieks Lions Feihtvangers );

3. “Ir vērts riskēt, meklējot patiesību” (E.H.)( 21. jūlijā aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1899-1961 ) amerikāņu rakstnieks Ernests Hemingvejs );

4. "Patiesi par tautā atzītām personībām" ( 25. jūlijā aprit 90 gadu, kopš dzimusi ( 1929-2010 ) teātra zinātniece un kritiķe, rakstniece Lilija Dzene).

5. Literatūras izstāde bērniem “Pasaules izziņa J. Baltvilka bērnu grāmatās” ( 7. jūlijā aprit 75 gadi, kopš dzimis ( 1944-2003 ) rakstnieks, dzejnieks Jānis Baltvilks ).

6. Grāmatu izstāde “Bērnu, jauniešu  un vecāku žūrija - 2019” ar sadalījumu pa lasītāju vecuma grupām; darbu uzsāk žūrija.


empty placeholder

Plānotie pasākumi jūnijam

Literatūras izstādes:

1. „Ieraudzīt dzīvi, kāda tā ir ”( 5. jūnijā aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1929-2013 ) rakstnieks Andrejs Dripe);

2. “Gars ar dižām domām, skaistām jūtām un dzejas kvēli apveltīts” ( 6. jūnijā aprit 220 gadu, kopš dzimis ( 1799-1837 ) krievu rakstnieks Aleksandrs Puškins );

3. “Nūslauceit osoras vējam, atrast zvaigzni ustobas koktā” (A.Rancāne)( 12. jūnijā rakstniecei Annai Rancānei - 60 );

4. “…lai dzīvo viss, ko tu jūti un redzi” ( 30. jūnijā dzejniekam Jānim Peteram - 80).

5.Tematiska literatūras un materiālu izstāde “Sanāciet, Jāņu bērni, / Sagaidiet Jāņu dienu!


empty placeholder

Plānotie pasākumi maijam

Plānotie pasākumi maijam

Literatūras izstādes:

1. „Latgales dvēsele J. Klīdzēja grāmatu lappusēs ”( 6. maijā aprit 105 gadi, kopš dzimis ( 1914-2000 ) rakstnieks Jānis Klīdzējs);

2. “Pretrunīgi vērtētais rakstnieks” ( 12. maijā aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1904-1966 ) rakstnieks Vilis Lācis );

3. “Galvenie notikumi manā dzīvē ir mani sacerējumi” (Balzaks)( 20. maijā aprit 220 gadu, kopš dzimis ( 1799-1850 ) franču rakstnieks Onorē de Balzaks

4. “Spraiga sižeta meistars” ( 22. maijā aprit 160 gadu, kopš dzimis ( 1859-1930 ) angļu rakstnieks Arturs Konans Doils);

5. “No tautas izaudzis reālisms” ( 24. maijā aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1909-1987 ) rakstnieks, literatūrzinātnieks Jānis Niedre ).

Literatūras izstāde bērniem:

6. “Prasme visparastākās lietas parādīt asprātīgi un aizraujoši” ( 29. maijā rakstniecei, dzejniecei Mārai Cielēnai - 65 ).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde

7. “Bērzpils novadnieks – priesteris Jānis Kupčs” ( 18. maijā priesterim Jāņim Kupčam 50 gadu priesterības jubileja ).

Tematiska literatūras un materiālu izstāde

8. “Eiropa – mūsu kopējās mājas” ( 2004.gada 1. maijā Latvija oficiāli kļūst par ES dalībvalsti; 9. maijs – Eiropas diena ).

Literatūras izstāžu cikls, veltīts Mātes dienai

9. “Mātes mīlestības zelts/Staro mūžos visam pāri” (F.Bārda);

10. “Māte savam bērnam sirdi atdod” ( izstāde bērniem )     

Citi pasākumi:

1.“Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2018” noslēguma pasākums.

2. Pieteikums “Bērnu un Jauniešu žūrijai – 2019”.

Lasīt tālāk...